Endotoksyna (lipopolisacharyd, LPS) jest produkowana wyłącznie przez bakterie Gram-ujemne, takie jak Escherichia coli, Salmonella enteritidis, Legionella pneumophila, Campylobacter jejuni, Vibrio cholerae, Shigella dysenteriae, Pseudomonas aeruginosa i wiele innych. Stężenie endotoksyn wyrażone jest w EU (jednostkach endotoksycznych).

1 EU = 100 pg endotoksyny.

1 pikogram = 10-12 g lub 0,000000000001 g.

Dla jednego konkretnego szczepu bakterii Gram-ujemnych określa się, iż około 7000 komórek bakteryjnych zawiera 1 EU (Scan Dia Labs, dane niepublikowane).

Mechanizm uwalniania LPS z komórek bakterii

Gram-ujemnych:

Naturalna śmierć komórki oraz bakterioliza

Wydzielanie LPS poprzez uwalnianie pęcherzyka przez błonę komórkową

Uwalnianie białek surowicy i reakcje zależne od dopełniacza

Absorpcja przez fagocyt żywiciela z późniejszą egzocytozą LPS Uwalnianie pod wpływem antybiotyku

Testy LAL (z wykorzystaniem lizatu amebocytów hemolimfy skrzypłoczy) do wykrywania endotoksyn:

• Metoda żelowa (gel-clot)

Wąski zakres wrażliwości, w najlepszym wypadku jedynie badanie półilościowe.

Maks. wrażliwość: 0,03 EU/ml.

z punktem końcowym

W testach chromogenicznych wykorzystuje się syntetyczny peptyd chromogeniczny jako substrat dla enzymu krzepnięcia w miejsce koagulogenu. Substrat chromogeniczny jest hydrolizowany przez enzym krzepnięcia i uwalniany jest końcowy produkt chromogeniczny o żółtej barwie.
Maks. wrażliwość: >0,001 EU/ml.

Metoda turbidymetryczna kinetyczna

Mierzy tempo reakcji LAL-LPS lub czas wymagany do osiągnięcia określonej gęstości optycznej. Badanie ilościowe. Ułatwia ocenę zahamowania lub rozrostu próbki.
Maks. wrażliwość: >0,005 EU/ml.

rakietowe

Nieporównawcze badanie C-peptydu metodą ELISA oraz typu Sandwich ELISA, z zastosowaniem przeciwciał monoklonalnych oraz badanie immunoelektrofoteryczne rakietowe w celu pomiaru ilościowego zużycia koagulogenu z zastosowaniem przeciwciał królików przeciw białkom. Wszystkie badania są dokładne. Nie są one jednak powszechnie stosowane ze względu na skomplikowane i czasochłonne procedury przygotowawcze.

Mechanizmy zakłócające testy LAL:

Suboptymalne warunki pH

Agregacja lub absorpcja endotoksyn wskaźnikowych

Niewłaściwe stężenia kationów

Modyfikacja enzymu lub białka

Nieswoiste zainicjowanie testu LAL - czasem mechanizmu zakłócającego nie można określić

  • Test ELISA i metody immunoelektrofoteryczne

  • Metoda chromogeniczna i turbidymetryczna

Head Office & Central Laboratory:
Scan Dia Labs ApS
KELLERSHUS
Brejning Strand 1 E
DK - 7080 Børkop
Denmark
Tel: (+45) 3963 4855
mail@scandialabs.com